CHBTC.COM

400-870-8700

support@chbtc.com

费率与申明

CHBTC用户服务协议 CHBTC数字资产交易风险申明 积分等级与费率标准

一、积分等级规则

等级 所需积分 VIP会员费(积分/月)
VIP-0 0 0
VIP-1 8,000 0
VIP-2 25,000 0
VIP-3 50,000 0
VIP-4 200,000 0
VIP-5 1,000,000 0
VIP-6 5,000,000 3,000,000
VIP-7 20,000,000 11,000,000
VIP-8 100,000,000 50,000,000
VIP-9 400,000,000 150,000,000

说明:

1. 新增VIP-6 、VIP-7、VIP-8、VIP-9四个等级统一于每月1日12:00变更,这四个等级每月需扣除一定的积分费用,如积分不够扣除将自动降级。

2. VIP0、VIP1、VIP2、VIP3、VIP4、VIP5六个账户等级统一于每周一0:00变更,如果您的积分达到下一个积分等级,我们会在下一个变更日统一变更。

二、积分等级与交易费率

市场/费率
BTC/CNY 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.10% 0.07% 0.04% 0.02%
LTC/CNY 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.10% 0.07% 0.04% 0.02%
ETH/CNY 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.10% 0.07% 0.04% 0.02%
ETC/CNY 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.10% 0.07% 0.04% 0.02%
BTS/CNY 0.20% 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15% 0.10% 0.07% 0.04% 0.02%
BCC/CNY 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
QTUM/CNY 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
HSR/CNY 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%

三、积分等级与充提费率

# 项目
1 人民币提现费率 0.40% 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
2 人民币充值费率 0手续费
3 数字资产充值费率 0手续费
4 数字资产提现费率
网络收取的最低手续费
BTC:默认0.001 BTC (可自选)
LTC:默认0.005 LTC(可自选)
ETH:0.01 ETH
ETC:0.01 ETC
BTS:3 BTS
EOS:1 EOS
QTUM:0.1 QTUM
HSR:0.001 HSR
5 单笔提现最低额度
(不含手续费)
CNY:¥10元
BTC:0.0001 BTC
LTC:0.01 LTC
ETH:0.01 ETH
ETC:0.01 ETC
BTS:1 BTS
EOS: 1 EOS
QTUM: 0.1 QTUM
HSR: 0.1 HSR
6 人民币单日提现最高额度 CNY:200万
7 数字资产(BTC/LTC/ETH/ETC/BTS/EOS)单日提现折合人民币最高额度(测试) 5万 5万 10万 15万 20万 25万 50万 100万 200万 400万

四、积分规则及获取方法

#积分项目积分类型积分上限备注
1注册首次积分+10001000 
2认证手机首次积分+10001000 
3认证邮箱首次积分+10001000 
4设置资金安全密码首次积分+10001000 
5高级实名认证首次积分+20002000 
6首次充值首次积分+20002000 
7登陆每日积分≥1070登陆1天:10积分
登陆2天:20积分
登陆3天:30积分
登陆4天:40积分
登陆5天:50积分
登陆6天:60积分
登陆7天:70积分
持续登陆:70积分
8充值单次积分x1%不限单笔充值每满100元可获得1积分
9交易额单次积分x1‰不限单笔交易额每满1000元可获得1积分
10净资产额度每日积分x10%不限每日0点结算(积分=净资产额×10%,如当时账户净资产为50万,可获得5万积分)